اگر شما در مرکز آموزش راهنمایی برای مشکل خود پیدا نکرده اید، می توانید با ارسال یک تیکت و انتخاب دپارتمان مناسب از ما سوال کنید.


 واحد فروش

در صورت داشتن هر گونه سوال قبل از خرید در این دپارتمان مطرح فرمایید

 پشتیبانی فنی

درخواست پشتیبانی جهت موارد فنی

 امور مالی

در صورت داشتن هر گونه سوال در خصوص موارد مالی در این دپارتمان مطرح فرمایید