هاست لینوکس حرفه ای

هاست 250 مگابایت

فضای میزبانی - 250 مگابایت

پهنای باند - نامحدود

سیستم عامل - لینوکس

کنترل پنل - سی پنل

تعداد دامنه های میزبانی - 1 عدد

تعداد ساب دامین - نا محدود

تعداد اکانت ایمیل - نامحدود

تعداد اکانت FTP - نامحدود

بازگردانی بکاپ قبلی سی پنل - رایگان

پشتیبان گیری روزانه و هفتگی - بله

ضد اسپم - بله

فعال سازی آنی - بله

هاست 500 مگابایت

فضای میزبانی - 500 مگابایت

پهنای باند - نامحدود

سیستم عامل - لینوکس

کنترل پنل - سی پنل

تعداد دامنه های میزبانی - 1 عدد

تعداد ساب دامین - نا محدود

تعداد اکانت ایمیل - نامحدود

تعداد اکانت FTP - نامحدود

بازگردانی بکاپ قبلی سی پنل - رایگان

پشتیبان گیری روزانه و هفتگی - بله

ضد اسپم - بله

فعال سازی آنی - بله

هاست 1 گیگابایت

فضای میزبانی - 1 گیگابایت

پهنای باند - نامحدود

سیستم عامل - لینوکس

کنترل پنل - سی پنل

تعداد دامنه های میزبانی - 2 عدد

تعداد ساب دامین - نا محدود

تعداد اکانت ایمیل - نامحدود

تعداد اکانت FTP - نامحدود

بازگردانی بکاپ قبلی سی پنل - رایگان

پشتیبان گیری روزانه و هفتگی - بله

ضد اسپم - بله

فعال سازی آنی - بله

هاست 2 گیگابایت

فضای میزبانی - 2 گیگابایت

پهنای باند - نامحدود

سیستم عامل - لینوکس

کنترل پنل - سی پنل

تعداد دامنه های میزبانی - 2 عدد

تعداد ساب دامین - نا محدود

تعداد اکانت ایمیل - نامحدود

تعداد اکانت FTP - نامحدود

بازگردانی بکاپ قبلی سی پنل - رایگان

پشتیبان گیری روزانه و هفتگی - بله

ضد اسپم - بله

فعال سازی آنی - بله

هاست 3 گیگابایت

فضای میزبانی - 3 گیگابایت

پهنای باند - نامحدود

سیستم عامل - لینوکس

کنترل پنل - سی پنل

تعداد دامنه های میزبانی - 3 عدد

تعداد ساب دامین - نا محدود

تعداد اکانت ایمیل - نامحدود

تعداد اکانت FTP - نامحدود

بازگردانی بکاپ قبلی سی پنل - رایگان

پشتیبان گیری روزانه و هفتگی - بله

ضد اسپم - بله

فعال سازی آنی - بله

هاست 5 گیگابایت

فضای میزبانی - 5 گیگابایت

پهنای باند - نامحدود

سیستم عامل - لینوکس

کنترل پنل - سی پنل

تعداد دامنه های میزبانی - 4 عدد

تعداد ساب دامین - نا محدود

تعداد اکانت ایمیل - نامحدود

تعداد اکانت FTP - نامحدود

بازگردانی بکاپ قبلی سی پنل - رایگان

پشتیبان گیری روزانه و هفتگی - بله

ضد اسپم - بله

فعال سازی آنی - بله